Täthetsmätning/Provtryckning

• Minskad energiförbrukning på grund av luftläckage.
• Undvik kondensproblem.
• Undvik röta och mögel till följd av kondensproblem inne i väggen.
• Undvik att kall luft läcker in utifrån.
• Se till att till-luften kommer via ventilation och inte genom otätheter i konstruktionen.

 

Förutom dessa fem snabba punkter så fungerar täthetsmätning även som en kvalitetssäkring för huset både innan provtyckning och efter, då alla inblandade av konstruktionen vet vad som gäller redan innan byggstart. Se till att få en täthetsmätning projekterad innan byggstart!

 

Är den inte det så löser vi givetvis det med.

Slutbesked

 

Begär din kommun en verifierad energiberäkning vid slutbesiktning? Vi ger dig läckagevärdet på ditt hus så att energiberäkningen kan verifieras eller förbättras. Dokumentationen kommer i rapportform som kan sparas med bygghandlingarna. Slipp ett interimistiskt slutbesked och provtryck huset!

 

Få ett ett slutligt slutbesked genom att verifiera energiberäkningen med provtryckning/täthetsmätning. Enkelt smidigt och snabbt.