Tjänster

Här kan du se våra tjänster med en kort beskrivning

Fasadbyte

Från A till Ö, Vi täcker hela processen. Från utredning och rivning till färdig fasad. 

Bor du i hus med enstegstätad fasad?

Termografering Täthetsmätning

Termografering och täthetsmätning med en sammansatt rapport från mätresultat och termografiska bilder

*Provtryckning* 

 

Termograför 

enligt SS-EN 13187

SS-EN ISO 9972:2015

Kontrollansvarig

 kontrollansvarig enligt PBL vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

Teknisk Raport

Tekniska rapporter och utlåtande inom bygg för underlag i utredningar mm.

Besiktning

Besiktning av nyproduktion och övriga konstruktioner. 

 

''Besiktningsman i Svenska Byggingenjörernas Riksförbund, SBR''

Projektledning

Projektering, nyproduktion eller renovering.

Ring oss

Håkan 

0706804900

Rasmus

0705164825

Email
Öppettider 

Mon - Fre 09:30 - 16:00

Över 20års erfaenhet 
Våra tjänster

-Besiktning 

-Provtryckning/Täthetsmätning 

-Termografering 

-Kontrollansvarig

-Projektledning

-Fasadbyten

Skåne

© 2017/2019/2020 by Projekthuset Lyran AB