top of page

Tjänster

Här kan du se våra tjänster med en kort beskrivning

Termografering Täthetsmätning

Termografering och täthetsmätning med en sammansatt rapport från mätresultat, samt termografiska bilder

*Provtryckning*

*Täthetsprovning* 

 

Termograför 

enligt SS-EN 13187

SS-EN ISO 9972:2015

Fasadbyte

Från A till Ö, Vi täcker hela processen. Från utredning och rivning till färdig fasad. 

Bor du i hus med enstegstätad fasad?

Kontrollansvarig

 kontrollansvarig enligt PBL vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

Teknisk Raport

Tekniska rapporter och utlåtande inom bygg för underlag i utredningar.

Besiktning

Besiktning av nyproduktion och övriga konstruktioner. 

 

''Besiktningsman i Svenska Byggingenjörernas Riksförbund, SBR''

Projektledning

Projektering, nyproduktion och renovering.

bottom of page